— Ekonomisk Plan för BRF

Ekonomisk plan för din bostadsrättsförening

Behöver du upprätta en ekonomisk plan eller uppdatera en befintlig för din BRF? Vi hjälper dig och din bostadsrättsförening.

Illustration: Ekonomisk plan för din bostadsrättsförening

Alla bostadsrättsföreningar behöver ha en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen är till för att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Interesta hjälper din bostadsrättsförening att upprätta en sund och hållbar ekonomisk plan.

En ekonomisk plan upprättas i samband med nyproduktion av bostadsrätter eller vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Alla bostadsrättsföreningar måste ha en ekonomisk plan som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som är ansvarig för framtagning av planen och registrera den hos Bolagsverket. Om en bostadsrättsförening inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan så får inte bostadsrättsföreningen upplåta bostadsrätter, varken vid nybyggnation eller vid ombildning till bostadsrätter. En bostadsrättsförening måste alltså ha en ekonomisk plan.

En ekonomisk plan kan också vara aktuellt för äldre bostadsrättsföreningar som behöver en ny, uppdaterad ekonomisk plan då väsentliga skillnader finns jämfört med tidigare – exempelvis om det har tillkommit fler bostäder genom exempelvis inredning av råvind och liknande.

Interesta hjälper dig att utforma en ekonomisk plan där vi tillsammans utformar en långsiktig och hållbar ekonomisk plan. När du anlitar oss för att upprätta en ekonomisk plan så tar vi ett helhetsansvar och där vi även ombesörjer intygsgivning.

Behöver du hjälp med en ekonomisk plan?

Ring oss eller fyll i formuläret så ringer vi dig!

Interesta AB skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att tillhandahålla begärda tjänster. Genom att klicka nedan ger du ditt godkännande till att Interesta AB lagrar och behandlar personuppgifterna ovan i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet.

Vad är en ekonomisk plan?

Den ekonomiska planen är en ekonomisk, juridisk och teknisk sammanställning av bostadsrättsföreningens verksamhet under dom första åren.

Den innehåller en beskrivning av bostadsrättsföreningens byggnader, intäkter, kostnader, avskrivningar, lägenheter och lokaler samt redogör för hur föreningens årsavgift påverkas av exempelvis justeringar i inflation- och räntenivåer. I samband med exempelvis en ombildning till bostadsrätt ska även underhållsbehovet för föreningens byggnader redovisas.

Hos oss får din bostadsrättsförening en tydlig mall och exempel på ekonomisk plan innan vi börjar.

Varje bostadsrättsförening måste ha en ekonomisk plan, som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket. En förening som inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter, varken vid nybyggnation eller vid ombildning.

Källa: Boverket

Innehåll i en ekonomisk plan

Den ekonomiska planen behöver innehålla allting som krävs för att bedöma föreningens verksamhet. Det finns inga lagkrav på hur mycket en plan får innehålla, men det finns ett minimikrav enligt bostadsrättslagen.

  1. Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer.
  2. Beskrivning av fastigheten.
  3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
  4. Kostnad för föreningens fastighet.
  5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
  6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
  7. Uppgifter om finansieringen av kostnader enligt 4-6 (finansieringsplan).
  8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
  9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.

 

Boverkets allmänna råd

Skillnad mellan en ekonomisk plan och kostnadskalkyl

En kostnadskalkyl kan enklast beskrivas som mer preliminär och kortfattad än en ekonomisk plan. En kostnadskalkyl upprättas i ett tidigt skede i samband med nyproduktion av bostadsrätter. Det primära syftet med kostnadskalkylen är att ge potentiella köpare, som avser teckna förhandsavtal, information om bostadsrättsföreningen och dess ekonomi. För att kunna teckna förhandsavtal så måste det finns en intygsgiven och registrerad kostnadskalkyl. En ekonomisk plan är en slutlig version av bostadsrättsföreningens tekniska, juridiska och ekonomiska ställning.

Den ekonomiska planen skall granskas av intygsgivare

En ekonomisk plan måste granskas av två stycken intygsgivare som bedömer planens hållbarhet. Intygsgivare är personer utsedda av Boverket som har till uppgift att granska ekonomiska planer och kostnadskalkyler, detta för att motverka osunda bostadsrättsprojekt. Om den ekonomiska planen bedöms hållbar och innehållet i planen överensstämmer med rådande riktlinjer så godkänns planen av intygsgivarna.

Registrering av ekonomisk plan

När den ekonomiska planen är färdig och har genomgått intygsgivning så registreras den hos Bolagsverket vilket tar cirka en arbetsvecka. Bolagsverket säkerställer också att intygsgivarna är godkända. När planen är registrerad så kan upplåtelse av bostadsrätter ske – i vissa fall kan det krävas tillstånd.

Vill du ha hjälp med ekonomisk plan?

Fyll i formuläret eller slå oss en signal som hjälper vi dig.

Interesta AB skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att tillhandahålla begärda tjänster. Genom att klicka nedan ger du ditt godkännande till att Interesta AB lagrar och behandlar personuppgifterna ovan i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet.

Vanliga frågor och svar

Vem behöver en ekonomisk plan?

Alla bostadsrättsföreningar i Sverige behöver en aktuell ekonomisk plan.

Varför behöver en BRF en ekonomisk plan?

En ekonomisk plan behövs för att tydligt informera bostadsköpare, bostadsägare, revisorer och kreditgivare om föreningens verksamhet. Både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Detta görs för att stärka ekonomisk stabilitet i diverse bostadsprojekt. Det dessutom är ett lagkrav för att kunna upplåta lägenheter med bostadsrätt.

Vem kan upprätta en ekonomisk plan?

Det är styrelsen i en bostadsrättsförening som förväntas ta fram en ekonomisk plan. I många fall saknar dock personerna i en styrelse de juridiska och ekonomiska kompetenserna för att upprätta en ekonomisk plan, därav kan en extern partner med expertis inom området vara lämplig att ta hjälp av.

Hur lång tid tar det att upprätta en ekonomisk plan?

Att upprätta en ekonomisk plan tar mellan 1-3 veckor innan den är färdig och intygsgiven samt registrerad hos Bolagsverket beroende på vilket underlag som finns tillgängligt och rådande handläggningstid hos intygsgivarna.