— En helhetslösning för en bostadsrättsförening som vill inreda sin vind.

Råvindskonvertering

Vi hjälper din bostadsrättsförening inreda vinden från start till slut

Illustration: Råvindskonvertering

Att inreda vinden för en bostadsrättsförening kan vara en nyckel till en sund och stabil ekonomi. Genom att låta inreda vinden med nya bostadsrätter får bostadsrättsföreningen in ytterligare betalande medlemmar, fastighetens värde höjs och kostnaderna sprids på fler som kan betyda minskade avgifter för alla.

Genom att upplåta råvinden till en entreprenör som projekterar och bygger bostadsrätterna får bostadsrättsföreningen dels in en intäkt, men också tillfälle att inkludera renoveringsåtgärder på och i fastigheten. När projektet är slutfört säljer entreprenören bostäderna på den öppna marknaden och nya bostadsrättshavare flyttar in.

Bostadsrättsföreningens risk och åtagande är minimalt – men får samtidigt betalt för vinden, renoveringar och nya medlemmar som betalar nya avgifter och delar på kostnaden.

Råvindskonvertering – inred vinden

Fördelar med att inreda din bostadsrättsförenings råvind

  • En större intäkt i samband med försäljningen alt. billigare renoveringar
  • Bostadsrättsföreningen får en starkare ekonomi med fler som betalar avgift
  • Fler medlemmar som delar på driftkostnader innebär att avgiften kan sänkas på sikt
  • Vid råvindskonvertering så isoleras vinden; sänker värmekostnaden.
  • Nya bostäder höjer fastighetens värde och kan påverka befintliga bostäder positivt
  • Vid flytt av förråd så får föreningen nya, moderna förråd på lämplig plats

Vad krävs för att kunna göra en råvindskonvertering?

En råvindskonvertering är en komplicerad process med många juridiska och ekonomiska moment. Vi rekommenderar därför alltid bostadsrättsföreningar att låta en part med kvalificerad kompetens hantera hela processen – det blir alltid billigast och bäst.

Om bostadsrättsföreningen vill göra en råvindskonvertering så måste de tekniska förutsättningarna undersökas. Kan man inreda vinden? Får man inreda överhuvudtaget? Vilka konsekvenser medför en råvindskonvertering i form av exempelvis förrådsflytt eller takbyte?

Om bostadsrättsföreningen har förråd på vinden som behöver flyttas i samband med att konvertera vinden till bostäder så krävs ett majoritetsbeslut vid en föreningsstämma. Därefter är det ett styrelsebeslut som krävs för att upplåta vinden till en entreprenör.

Så går det till

01

Boka möte

För att kunna utvärdera möjligheterna hos din bostadsrättsförening så bokar vi in ett fysiskt platsbesök där vi går igenom ytan och hur processen går till.

 

02

Rapport och anbud

Efter vår platsbesök sammanställer vi en rapport och möjligheter tillsammans med ett anbud för er råvind.

03

Extra föreningsstämma

Vi hjälper bostadsrättsföreningen med allt underlag och formalia som krävs för att kunna inreda vinden, b.la. underlag inför en extra föreningsstämma där medlemmarna ska rösta ja eller nej till att inreda vinden.

04

Avtal

Förutsatt att bostadsrättsföreningen har röstat ja till att sälja vinden och låta inreda denna, så tecknar vi ett avtal om upplåtelse och entreprenad.

05

Byggnation

Efter att bygglov har beviljats och startbesked lämnats så inleds byggnationen.

06

Försäljning

När byggnationen är färdigställd så genomför vi försäljningen av de nya bostadsrätterna tillsammans med våra mäklare.

Vill du veta mer om råvindskonvertering?

Slå oss en signal eller fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Interesta AB skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att tillhandahålla begärda tjänster. Genom att klicka nedan ger du ditt godkännande till att Interesta AB lagrar och behandlar personuppgifterna ovan i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet.

Vanliga frågor och svar

Vad är en råvind?

En råvind är en oinredd vind och ofta utan isolering. Många gånger används en råvind till förvaring, exempelvis förråd till de boende.

En råvind kan (förutsatt att den uppfyller vissa krav) byggas om till bostadsrätter. Det ger i sin tur bostadsrättsföreningen fler intäkter och en säkrare ekonomi.

I vilka städer hjälper ni till med råvindskonverting?

I hela landet. Från norr till söder.

Vilka kostnader står vi som BRF för vid en råvindskonvertering?

Fördelen med att sälja råytan till en extern part är att bostadsrättsföreningen står helt riskfri ekonomiskt. Det är vi på tillexempel Interesta som står för samtliga kostnader och hela risken.

Om bostadsrättsföreningen däremot väljer att konvertera vinden i egen regi så står man också för samtliga projekterings- och utvecklingskostnader i kombination med tillhörande administrativa kostnader.

Hur tjänar vi som BRF på en rådvindskonverting?

En råvindskonverting genererar ofta en bostadsrättsförening intäkter på flera håll. Föreningen får en större intäkt vid försäljning av själva råvinden samt att värmekostnaderna oftast sänks vid isolering av våningen. När råvinden är upprättad och sålts vidare till bostadsköparna får BRFen in fler som betalar månadsavgiften och på så sätt får en större intäkt. Det blir dessutom fler medlemmar som delar på driftkostnader utav fastigheten.  På sikt kan en fastighets värde öka desto fler bostäder som finns.