Intygsgivare för bostadsrättsföreningar

Vi är utsedda intygsgivare av Boverket och hjälper dig att granska din bostadsrättsförenings kostnadskalkyl och/eller ekonomiska plan.

Illustration: Intygsgivare för bostadsrättsföreningar

En intygsgivare är en person som har utsetts av Boverket för att granska kostnadskalkyler och ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. Intygsgivarens uppgift är att granska kalkylen och/eller planen i syfte att säkerställa att den är sund och hållbar samt vilar på vederhäftiga uppgifter. Enligt lag ska två oberoende intygsgivare granska planen och därefter lämna sitt intyg. Detta är ett krav för att bostadsrättsföreningen b.la. ska kunna upplåta lägenheter med bostadsrätt till medlemmarna.

Intygsgivare godkända av Boverket

Interestas intygsgivare har gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen och är specialiserade inom bostadsrättsekonomi. Du anlitar oss för att granska och intyga kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Bedömer våra intygsgivare att din plan är korrekt och hållbar så blir planen godkänd och du erhåller ett intyg.

Interesta har, av Boverket godkända, intygsgivare och samarbetar med andra godkända intygsgivare och bistår gärna din förening med intygsgivning av er kostnadskalkyl eller ekonomiska plan. Vi agerar alltid enligt Boverkets senaste riktlinjer.

Intygsgivning ett krav för att teckna bindande förhandsavtal

För att en bostadsrättsförening ska ha möjlighet att skriva bindande förhandsavtal och ta emot förskott behöver man upprätta en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen är en preliminär ekonomisk plan. Kalkylen ska bland annat innehålla beskrivning av föreningens verksamhet beräknade årsavgifter för bostadsrätten, föreningens beräknade kostnader, lägenhetsförteckning med insatser m.m. Två intygsgivare behöver granska kalkylen och bedöma dess långsiktighet och rimlighet. Om man bedömer att det som står i kalkylen stämmer och är ekonomiskt långsiktigt hållbart intygar/godkänner man kalkylen. Kalkylen ska finnas tillgänglig för eventuella bostadsrättsköpare innan de tecknar ett förhandsavtal.

Intygsgivning ett krav innan upplåtelse av bostadsrätter

Bostadsrättsföreningens styrelse ska ta fram en ekonomisk plan innan föreningen får upplåta bostadsrätter. Planen ska godkännas och intygas av två intygsgivare, och registreras hos Bolagsverket. Därefter får ni upplåta lägenheterna. Ni får alltså inte sälja några lägenheter innan er ekonomiska plan är godkänd och registrerad. Intygsgivarna kontrollerar att uppgifterna i planen stämmer och att projektet är ekonomiskt hållbart på sikt. Syftet med granskningen är att förebygga bostadsprojekt som inte är ekonomiskt hållbara. Intygsgivarna kontrollerar att:

  • uppgifterna i planen är riktiga och stämmer överens med andra handlingar
  • beräkningarna i planen är trovärdiga
  • planen verkar ekonomiskt hållbar på sikt och inte är allt-för ekonomiskt känslig
  • föreningens hus kommer att ha minst tre lägenheter som kan upplåtas med bostadsrätt
  • om föreningen har fler än ett hus, att de ligger tillräckligt nära varandra för en effektiv samverkan.

KällaBoverket

Kontakta oss för mer information om intygsgivning

Slå oss en signal eller fyll i formuläret

Interesta AB skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att tillhandahålla begärda tjänster. Genom att klicka nedan ger du ditt godkännande till att Interesta AB lagrar och behandlar personuppgifterna ovan i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet.