Underhållsplan för BRF

Vi hjälper bostadsrättsföreningar att upprätta en underhållsplan för sin fastighet.

Illustration: Underhållsplan för BRF

En underhållsplan är vitalt för en bostadsrättsförening som vill säkerställa att fastigheten, med tillhörande markanläggningar, förvaltas och underhålls på ett bra sätt. Den hjälper också bostadsrättsföreningens styrelse att budgetera med verklighetsförankrade kalkyler.

En bra underhållsplan bör löpa över 40-50 år för att täcka in så många komponenter som möjligt inom fastigheten. Därefter reviderar BRF underhållsplanen löpande ungefär vart tredje år, detta för att kunna revidera eventuella kostnader, underhåll eller ta in möjligheter har uppståttEn bostadsrättsförening med en uppdaterad, aktuell underhållsplan som följs kommer att höja fastighetens skick och indirekt kan varje bostadsrättshavare påverkas av exempelvis värdeökningar – välskötta bostadsrättsföreningar är mer attraktiva!

Vi på Interesta hjälper dig och din bostadsrättsförening att upprätta en underhållsplan som är tydlig, översiktlig och enkel att arbeta med.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan för en bostadsrättsförening är en plan som beskriver de åtgärder som behöver göras för att bibehålla och förlänga livslängden på bostadsrättsföreningens fastighet eller dess olika delar. Underhållsplanen innehåller vanligtvis en översikt över när olika underhållsarbeten ska utföras, vilket arbete som ska utföras och vilken budget som är nödvändig för att utföra arbetet.

En underhållsplan är viktig eftersom det hjälper BRF att förebygga problem och förhindrar oförutsedda kostnader. Det ger också föreningen ett verktyg för att planera och budgetera för framtida underhållsbehov. Det är vanligt att en underhållsplan uppdateras regelbundet, exempelvis årligen, för att säkerställa att den är korrekt och relevant.

En underhållsplan är en sammanställning av en fastighets totala underhållsbehov, åtgärder som kostnader, de kommande 40-50 åren. Underhållet är fastställt genom att en auktoriserad besiktningsman har undersökt fastigheten i sin helhet. Underhållsplanen ger en BRF möjlighet att få en helhetsbild av vilket underhåll som krävs i och på fastigheten samt när detta måste genomföras. Underhållsplanen är en väldigt viktig del i BRF-styrelsens arbete då detta har en stor inverkan på föreningens ekonomi.

Exempel på hur en underhållsplan för BRF kan se ut (skärmbild från Planima)

Varför behöver en bostadsrättsförening en underhållsplan?

En underhållsplan hjälper bostadsrättsföreningen och dess styrelse att fatta rätt beslut berörande fastigheten. Underhållsplanen syftar till att hjälpa bostadsrättsföreningen att förstå hur fastigheten mår, hur man skall ta hand om fastigheten under kommande år och därmed undvika framtida, kostsamma överraskningar.

(Bild: Exempel på hur en underhållsplan för BRF kan se ut)

En underhållsplan skapar förutsättningar för god ekonomi och driftsäkerhet i BRF

En bostadsrättsförening utan en underhållsplan riskerar att skötseln av fastigheten blir undermålig. Detta kan innebära att bostadsrättsföreningen får hantera akuta renoveringar och reparationer som blir mer kostsamma än om de hade planerats i god tid. Vidare innebär en underhållsplan att bostadsrättsföreningen undviker att missa några åtgärder som är vitalt för säkerheten i fastigheten.

En underhållsplan underlättar reglering av årsavgifter

En bostadsrättsförening utan en underhållsplan kommer att ha svårare att sätta rätt avgiftsnivå i föreningen. Har inte styrelsen en god insikt och överblick över underhållet så kommer avgiftsnivån med största sannolikhet vara för hög eller för låg. Nuvarande bostadsrättshavare (medlemmar) skall betala för det slitage på fastigheten som uppstår under deras tid i fastigheten och inte lagras för att betala för framtida medlemmar. På samma sätt som framtida bostadsrättshavare inte skall behöva betala för att bostadsrättsföreningen har misskött underhåll och avgifter historiskt.

Underhållsplanen är en investering i framtiden och undviker konflikter.

En styrelse kommer att bytas ut över tid. Då är det en stor trygghet att kunna överlämna en aktuell underhållsplan. Den nya styrelsen kan då enkelt ta vid utan att förlora information och kunskap på vägen. Medlemmarna kan känna sig trygga med sina nya styrelsen och styrelsen behöver inte argumentera för eventuella revideringar av avgifterna för att kunna hantera renoveringar.

Vill du veta mer om underhållsplan för BRF?

Slå oss en signal eller fyll i formuläret så hör vi av oss!

Interesta AB skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att tillhandahålla begärda tjänster. Med jämna mellanrum vill vi också kunna kontakta dig angående våra tjänster och skicka information om annat innehåll som vi tror kan bara intressant för dig. Genom att klicka nedan ger du ditt godkännande till att Interesta AB lagrar och behandlar personuppgifterna ovan i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet. Om du ger ditt medgivande till att vi får kontakta dig ska du markera kryssrutan nedan.

En bra planering av underhållet i en fastighet underlättar ägandet och förvaltandet. Genom att ta fram en underhållsplan underlättas arbetet med planeringen av underhållet. Fördelarna är flera. Risken för akuta oförutsedda utgifter minskar och den totala kostnaden för underhåll minskar eftersom en tidig underhållsinsats oftast är billigare än en senare. Underhållsplanen ger en snabb överblick över fastighetens status och underlättar vid överföring av information vid exempelvis ägarbyte eller byte av styrelsen i en bostadsrättsförening. Den hjälper även till att bevara fastighetens värde på lång sikt.