Finanspolicy för bostadsrättsföreningar

Vi hjälper din bostadsrättsförening att strukturera upp en finanspolicy

Illustration: Finanspolicy för bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar arbetar idag i stor utsträckning utan styrdokument kring hur man hanterar sin finansiella risk. Detta trots att bostadsrättsföreningars räntekostnad ofta är den enskilt största kostnaden och är därmed utifrån en riskanalys bland det viktigast föreningen behöver ha koll på för att undvika oväntade avgiftshöjningar och negativa förändringar för föreningen.

Finanspolicy skapar trygga beslut

För att ge styrelsen bästa förutsättning att löpande fatta trygga och långsiktigt hållbara beslut kring finansiell risk bör man i föreningen ta fram en finanspolicy som guidar styrelsen i dess arbete. Med en finanspolicy så undviker styrelsen att behöva fatta viktiga beslut “ad hoc”

Vad är en finanspolicy?

En finanspolicy är ett strategiskt dokument som upprättas för att ge föreningen ett ramverk att arbeta med utifrån finansiella aspekter. Det skapar långsiktighet och ett stöd för styrelser att fatta beslut som skapar trygga finansiella förutsättningar i bostadsrättsföreningen.

Vad innehåller en finanspolicy?

Det finns inget lagkrav eller standard avseende hur en finanspolicy skall utformas eller hur den ska innehållas. Men det finns några återkommande punkter som bör beaktas i en finanspolicy.

  • Syfte med finanspolicyn
  • Mål med finanspolicyn
  • Lån- och kredithantering
  • Riskhantering / analys
  • Förvaltning av likviditet
  • Ansvar och rapportering

Interesta hjälper dig

Vi har gedigen erfarenhet av att utforma finanspolicy som vägleder bostadsrättsföreningens styrelse i finansiella beslut. Kontakta oss idag för mer information och priser.

Kontakta oss för mer information om finanspolicies

Kontakta oss genom att slå en signal eller fyll i formuläret

Interesta AB skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att tillhandahålla begärda tjänster. Genom att klicka nedan ger du ditt godkännande till att Interesta AB lagrar och behandlar personuppgifterna ovan i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet.