— Kostnadskalkyl för BRF

Kostnadskalkyl för bostadsrättsföreningar

Ska du bygga bostadsrätter och behöver hjälp med att upprätta en kostnadskalkyl för din bostadsrättsförening? Låt oss hjälpa dig!

Illustration: Kostnadskalkyl för bostadsrättsföreningar

I samband med nyproduktion av bostadsrätter upprättas en kostnadskalkyl för bostadsrättsföreningen som gör det möjligt för dig som utvecklare att sälja bostadsrätterna innan byggnation påbörjat. Vi på Interesta hjälper dig med samtliga moment som berör upprättande av kostnadskalkylen och säkerställer att den blir intygsgiven av Boverkets utsedda intygsgivare.

Om du planerar att bygga bostadsrätter behöver du upprätta en kostnadskalkyl innan du börjar bygga. Det är dels ett bra sätt att undersöka intresset på marknaden på förhand, men framförallt ett lagkrav för att kunna teckna förhandsavtal med blivande köpare i din bostadsrättsförening. Kostnadskalkylen redogör för projektets kostnader och intäkter tillsammans med en prognos för hur den blivande bostadsrättsföreningens ekonomi kommer att utvecklas. Kostnadskalkylen behöver sedermera granskas av Boverkets utsedda intygsgivare och därefter krävs tillstånd från Bolagsverket innan du kan ingå bindande förhandsavtal och ta emot eventuella förskott.

Vi på Interesta arbetar dagligen med att hjälpa utvecklare att upprätta kostnadskalkyler och vi hjälper dig med samtliga moment så att du kan fokusera på projektering och försäljning.

Interesta erbjuder framtagande av kostnadskalkyl för bostadsrättsföreningar

Innehåll i en kostnadskalkyl

  • Allmänna uppgifter
  • Teknisk beskrivning
  • Föreningens anskaffningskostnad
  • Föreningens intäkter, kostnader och utgifter
  • Lägenhetslista med tillhörande insatser och årsavgifter
  • Analys av ränte- och inflationskänslighet

Intygsgivare granskar kostnadskalkylen

Intygsgivare är utsedda av Boverket och har till uppgift att granska kostnadskalkyler och ekonomiska planer för att säkerställa att bostadsrättsföreningar är sunda och hållbara samt vilar på riktiga uppgifter. I samband med granskningen behöver du förse intygsgivarna med det underlag som din kostnadskalkyl baseras på.

 

En kostnadskalkyl krävs för bindande förhandsavtal

För att en bostadsrättsförening ska kunna teckna bindande förhandsavtal och ta emot förskott från förhandstecknarna så behöver du ha tillstånd från Bolagsverket. För att kunna få tillstånd att ingå bindande förhandsavtal och ta emot förskott så kräver Bolagsverket att det finns en betryggande säkerhet från dig som utvecklare. Antingen i form av en förskottsgaranti, bankgaranti eller motsvarande garanti tillsammans med en intygsgiven kostnadskalkyl.

Vill du ha hjälp med att upprätta en kostnadskalkyl?

Kontakta oss genom att fylla i formuläret eller slå en signal

Interesta AB skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att tillhandahålla begärda tjänster. Genom att klicka nedan ger du ditt godkännande till att Interesta AB lagrar och behandlar personuppgifterna ovan i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet.