Hushållsformulär

Hur är hushållsformulärHur stor uppskattar du att din bostad är?

Ex. 1 rum och kök

6. Skick på din bostad

Hur skulle du bedöma det generella skicket i din bostad?

Vad är din ungefärliga månadshyra?

8. Vad är din huvudsakliga inställning till en ombildning?

<p>Vad är din generella inställning till en ombildning? Observera att ditt svar <span style="text-decoration: underline;"><strong>inte</strong></span> är bindande.</p> <p>OBS: Om du inte önskar köpa din bostad kan du gå direkt till fråga 13.</p>

9. Finansiering

Hur planerar du att finansiera ditt bostadsköp?

Vad är din ungefärliga månadsinkomst?

12. Möjlighet till medlåntagare

<p>Har du någon, vid den händelse att banken skulle kräva det, medlåntagare ("borgenär")? Ex. föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, barn, vän eller annan närstående.</p>

Är det någonting annat som vi bör känna till?

Interesta AB skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att tillhandahålla begärda tjänster. Genom att klicka nedan ger du ditt godkännande till att Interesta AB lagrar och behandlar personuppgifterna ovan i syfte att kunna tillhandahålla begärd rådgivning.&nbsp;