Utbildning

Vad är en sund belåning i en BRF?

January 17th, 2018

Vad är en sund belåning i en bostadsrättsförening? Det är en ständigt aktuell frågeställning och för att svara på det så behöver man givetvis se till vilken kontext just den specifika bostadsrättsföreningen verkar i. Men det finns några generella nyckeltal och definitioner.

En sund belåning i en BRF (bostadsrättsförening) är en belåning där föreningen har tillräckligt med eget kapital för att klara av att betala av lånet utan att det påverkar medlemmarnas möjligheter att sälja sin bostadsrätt. En allmän regel är att belåningsgraden (det vill säga förhållandet mellan lån och eget kapital) inte bör överstiga 70-80%. Detta kan dock variera beroende på föreningens specifika situation och finansiella ställning.

Ett annat viktigt nyckeltal är belåning per kvadratmeter och där en tumregel är att allting över 12 000 kronor per kvadratmeter är att betrakta som högt.