Senaste nytt

Gratis mall för bostadsrättsföreningens stadgar

August 27th, 2019

En bostadsrättsförening stadgar kan enklast beskrivas som föreningens “lagar och regler” – den bestämmer hur föreningen ska bedriva sin verksamhet och hjälper styrelsen att fatta beslut i frågor som berör föreningen.

Vad måste stadgarna innehålla?

Stadgarna kan i princip omfatta varje minsta detalj i bostadsrättsföreningens verksamhet till de mest övergripande frågorna. Men Bolagsverket har sammanställt en kravlista av vad stadgarna måste innehålla information om:

 • föreningens namn
 • föreningens verksamhet
 • styrelsens säte
 • avgifter som medlemmarna ska betala, till exempel upplåtelseavgift, överlåtelseavgift med mera och hur de ska beräknas
 • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • föreningens räkenskapsår
 • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
 • hur kallelsen till föreningsstämman ska ske
 • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta
 • vilka medel som ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus
 • vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har när det gäller underhåll och reparationer
 • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.

Hur ofta bör en bostadsrättsförening uppdatera stadgarna?

Vi tycker alltid att det finns goda skäl till att regelbundet genomlysa sin bostadsrättsförenings stadgar för att undersöka om det har dykt upp frågor och situationer som har hanterats men där styrelsen inte har kunnat hämta stöd ur stadgarna. Därutöver så bör stadgarna uppdateras i samband med nya riktlinjer och lagar. Vart 3:e eller 5:e år är en bra hållpunkt för att ta en titt igenom stadgarna för att se om man bör uppdatera stadgarna.

Räcker det med standardstadgar?

I många fall, speciellt i början av en bostadsrättsförening, så är stadgarna tämligen enkla och övergripande. Men i takt med att bostadsrättsföreningen trimmas in så dyker det upp behov och skäl till att stadgarna skall revideras och utökas.

På Interesta skräddarsyr vi alltid våra stadgar för varje förening – men det finns ett antal standardparametrar som alltid bör finnas med i en bostadsrättsförenings stadgar utöver de lagstadgade. Vi har sammanställt dessa i en enkel word-mall som du kan ladda ned nedan genom att fylla i din e-postadress.

Vi vill också, återigen göra dig uppmärksam, på att stadgar alltid bör revideras och justeras efter just din förenings förutsättningar.

Ladda ned mall

Fyll i din e-postadress