Senaste nytt

Har din förening en bra ekonomi?

July 15th, 2014

En styrelse inom en bostadsrättsförening ställs ofta inför frågan – har föreningen en bra ekonomi? En inte alltid lätt fråga att svara på då “bra ekonomi” är en definitionsfråga och bör sättas i relation till sin målsättning. Bo Bättre har i sin styrelseguide tagit fram ett exempel där man utgår från två olika definitioner av bra ekonomi A) Avgiften hålls på rätt nivå och B) Budgeten är balanserad, d.v.s intäkterna och kostnaderna är lika stora.

Enligt Bo Bättres exempel så är det alltid den förening som försöker hålla en jämn kostnadsutveckling över tid som vinner i längden jämfört med den förening som försöker hålla avgiften så låg som möjligt.

Vi tror att alla föreningar vinner på att ha en finanspolicy som reglerar sina finansiella instrument och vägleder styrelsen i beslut som rör föreningens ekonomi. Att arbeta med sina kostnader och försöka hålla en sund kostnadsutveckling är en vital del i styrelsens arbete mot att ha en bra ekonomi. Vill du veta mer om vad en finanspolicy är så kan du göra det här.

Läs gärna vidare hos Bo Bättre