Ombildning

Hyresgäster röstar ja till ombildning i Borås

February 16th, 2020

Onsdagen den 12 februari röstade BRF Lilla Paris i Borås JA till att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter vid köpstämman. Samtliga av hyresgästerna röstade röstade positivt och beräknas ansluta och förvärva sina lägenheter som bostadsrätter. Ombildningsprocessen har initierats av hyresgästerna och där man i augusti valde Interesta som ombildningskonsult i processen. Köpstämman har föregåtts av ett intensivt arbete med föreningens ekonomiska plan och förhandling med nuvarande fastighetsägare.

Föreningen väntas tillträda den 28 februari med den lokala sparbanken som finansierande bank.