Ombildning

Interesta rådgivare vid ombildning i Ulricehamn

October 31st, 2022

Ombildning till bostadsrätt i Ulricehamn

Den 31 oktober tillträder BRF Glimmern sin fastighet i Ulricehamn om totalt 28 stycken bostäder fördelade på småhus- och friliggande enheter.

Interesta har varit ansvarig ombildningskonsult under processen, som pågått sedan i maj. Säljaren är en privat fastighetsägare och där den lokala Sparbanken finansierar.

– Det har funnits ett starkt engagemang från de boende att förvärva fastigheten i syfte att äga sitt eget boende och förädla sin fastighet. Ett stort grattis till BRF Glimmern säger Alex Liljeblom, ansvarig ombildningskonsult hos Interesta.

Under 2022 har Interesta, trots ökade räntor och sjunkande bostadspriser, genomfört rekordmånga ombildningar till bostadsrätter. En trend som verkar hålla i sig.

– Trots turbulensen i omvärlden med ökade räntor, sjunkande bostadspriser och skenande elpriser så fortsätter ombildningar vara särskilt attraktiva för såväl hyresgästerna som för hyresvärdarna och även mer så framåt avslutar Liljeblom.