Ombildning

Interesta rådgivare vid ombildning i Skummeslövsstrand

June 30th, 2023

Ombildning i Skummeslövsstrand

Interesta har biträtt BRF Bergsglimten vid en ombildning till bostadsrätt av totalt 7 fastigheter i Skummeslövsstrand.

Strax inför semesterperioden tillträdde BRF Bergsglimten i Skummeslövsstrand sina 7 fastigheter om totalt 21 lägenheter. Fastigheterna utgörs av nyproducerade parhus som uppfördes mellan 2019-2021 och där garantitiden från entreprenaden fortfarande är giltig.

Föreningen finansieras av Laholms Sparbank.