Ombildning

Ombildning av fastighet i Gällivare

June 5th, 2023

Interesta ombildar i Gällivare

Interesta har biträtt BRF Rimfrostgatan vid ombildning om totalt 38 lägenheter i Gällivare. Säljaren är en privat fastighetsägare och byggnaderna uppfördes så sent som 2021-2022.

Ombildningen, som initierades under hösten, har löpt under hela våren och där samtliga parter varit enade om en målsättning om att vara färdiga till sommaren. Det har varit ett engagerat samarbete mellan hyresgäster och säljare tillsammans med involverad bank och lokal mäklarfirma. Ombildningen är en av fler pågående projekt i norra Sverige för Interesta.

– Vi ser ett växande intresse för ombildningar i norra Sverige och det är tydligt att i en turbulent marknad så är en ombildning ett attraktivt förfarande att komma in på bostadsmarknaden säger Kristofer Björk som varit ansvarig rådgivare.

Vi önskar BRF Rimfrostgatan ett stort grattis och ser fram emot att fortsätta följa utvecklingen av bostadsrättsföreningen.