Ombildning

Amorteringskrav vid ombildningar

May 3rd, 2019

Vid en ombildning kommer du att ha möjlighet att köpa din lägenhet till 70-80% av lägenhetens marknadsvärde. Det är givetvis en fantastisk affär för dig som hyresgäst, men det finns också en viss skillnad mellan att betala 70% respektive 80% sett till månadsutgiften.

  • Vid lån som överstiger 70% av lägenhetens marknadsvärde kräver banken 2% amortering på lånet
  • Vid lån som understiger 70% av lägenhetens marknadsvärde kräver banken 1% amortering på lånet

Exempel – Köp vid 80%

Lägenhetens marknadsvärde: 1 000 000 kronor
Ditt pris: 800 000 kronor
Amortering per år (2%): 16 000 kronor
Amortering per månad: 1334 kronor

Exempel – Köp vid 70%

Lägenhetens marknadsvärde: 1 000 000 kronor
Ditt pris: 700 000 kronor
Amortering per år (1%): 7 000 kronor
Amortering per månad: 584 kronor

Det som är viktigt att ha i åtanke är att amortering är en avbetalning på ditt lån. Det är alltså en indirekt betalning till dig själv och är således inte att klassificera som en kostnad, utan snarare en investering och sparande. Det du amorterar på ditt lån har du kvar i värdet på din lägenhet.