Ombildning

Bilda bostadsrättsförening – så går det till

January 2nd, 2019

För att bilda en bostadsrättsförening så måste ni vara tre medlemmar och ett konstituerande stämma där ni fastslår stadgar, vilka personer som skall innehall vilken roll samt vem som skall vara revisor. Den som utses till revisor får vara medlem i föreningen, men inte en del av styrelsen. Det får inte heller vara en nära anhörig till någon av styrelsemedlemmarna, det är för att undvika jäv-situationer. Därutöver behöver revisorn ha viss ekonomisk kunskap, men behöver inte vara auktoriserad eller utbildad revisor förutom vid särskilt stora bostadsrättsföreningar. Protokollet från mötet skall justeras och skrivas under. Därefter registrerar ni den nya bostadsrättsföreningen hos Bolagverket.

När bildar man en bostadsrättsförening?

Man bildar en bostadsrättsförening när man vill få till en ombildning till bostadsrätt i sin hyresfastighet eller vid nyproduktion av bostadsrätter. För att bilda en bostadsrättsförening så måste vara minst tre medlemmar och en revisor. En av medlemmarna måste utses till ordförande.

Bilda BRF vid nyproduktion

Om du skall bilda en BRF vid nyproduktion så bör du vara särskilt vaksam kring eventuella skatterättsliga aspekter av de som kommer utgöra medlemmar i bostadsrättsföreningen för att undvika eventuella förbjudna lån i samband med fastighetsöverlåtelsen. Kontakta gärna oss om du behöver mer rådgivning i samband med att att bilda en bostadsrättsförening vid nyproduktion.

Vad kostar det att bilda en bostadsrättsförening?

Att starta en bostadsrättsförening hos Bolagsverket kostar 1100 kronor och görs enklast via verksamt.se.

Vilka stadgar skall en bostadsrättsförening ha?

Till grund för stadgarna ligger bostadsrättslagen och ombildningslagen. Stadgarna kan enkelt beskrivas som regler och ramverk för hur föreningen skall skötas. Du kan läsa mer om vilka stadgar som krävs för en bostadsrättsförening här.

Har du frågor eller behöver du hjälp med att bilda bostadsrättsförening?

Kontakta oss på info@interesta.se eller ring oss på 036 – 29 37 180 så hjälper vi dig gärna.