Ombildning

Fastighetsägarna vill höja hyrorna med 3,5 procent 2020

September 2nd, 2019

Under förra veckan gick Fastighetsägarna ut med bedömningen att en hyreshöjning bör ske med 3,5 % under 2020. Man menar på att bostadshyrorna måste utvecklas i takt med hushållens köpkraft för att på så vis värna om hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden.

I sitt utlåtande skriver Fastighetsägarna:

Enligt Riksbankens senaste prognos förväntas hushållens disponibelinkomster öka nominellt med 3,9 procent under 2020. Med hänsyn tagen till en potentiell generell produktivitetsökning i fastighetsförvaltningen, bedömer Fastighetsägarna att det finns ett utrymme att höja den allmänna hyresnivån för landet som helhet med cirka 3,5 procent. Hyresnivån har dock släpat efter den samhällsekonomiska utvecklingen under lång tid vilket skulle kunna motivera en högre hyresjustering. Den osäkra makroekonomiska situationen kan å andra sida tala för det motsatta.

En hyreshöjning med 3,5 % skulle innebära att hyresrätten, som redan är den enskilt dyraste boendeformen i Sverige idag enligt SCB undersökning, skulle bli ännu dyrare. Statistiken visar att en hyresgäst lägger i snitt 28 % av sin inkomst på sitt boende medan de som bor i en bostadsrätt eller villa lägger i snitt 16-20 % på boende.

En hyreshöjning med 3.5 % innebär givetvis en kraftigare ökning jämfört med tidigare år och innebär att boendekostnaden i en hyresrätt ökar ytterligare. Boendekostnaden är också ett av dom starkaste argumenten för att man som hyresgäst bör titta på möjligheten till en ombildning om man inte har möjlighet att köpa sig en bostad idag.

Du kan läsa hela utlåtandet från Fastighetsägarna här →