Ombildning

Ny lag ska bidra till bättre information vid ombildningar

April 15th, 2019

Nyligen lade regeringen fram ett nytt förslag avseende ombildningar som syftar till att bostadsrättsföreningar vid en ombildning måste bli bättre på att informera hyresgästerna i fastigheten. I propositionen så föreslår regeringen att bostadsrättsföreningar måste skicka rekommenderade brev med information om ombildningen till samtliga hyresgäster. Därefter så har hyresgästen ett år på sig från datumet som brevet kvitterats att gå med i föreningen.

I förslaget skriver Regeringen:

En bostadsrättsförening som har förvärvat ett hyreshus ska underrätta samtliga hyresgäster som inte redan är medlemmar i föreningen. En hyresgäst ska ha ett år på sig från underrättelsen att ansöka om medlemskap i föreningen.

Förslaget syftar till att stärka skyddet för hyresgästerna och säkerställa att alla får möjlighet att påverka ombildningsprocessen.

– Vi välkomnar varmt förslaget som är ytterligare ett steg mot fler transparenta och seriösa ombildningsprocesser säger Alex Liljeblom, Interesta

Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 oktober.

Du kan läsa hela förslaget här →