Ombildning

Så fungerar hembud vid ombildning

January 7th, 2019

Ett hembud innebär att en bostadsrättsförening registrerar en intresseanmälan hos Lantmäteriet där man fastslår att man, genom en bostadsrättsförening, är intresserad av att förvärva fastigheten i syfte att ombilda till bostadsrätter.

För att kunna anmäla ett hembud så krävs det att minst två tredjedelar (2/3) av samtliga hyresgäster som är folkbokförda på adressen, innehar ett förstahandskontrakt samt är medlemmar i föreningen har skriftligen uttryckt intresse för ett förvärv av fastigheten.

Vad innebär ett hembud vid ombildning?

Ett hembud innebär att bostadsrättsföreningen har förköpsrätt vid en försäljning av fastigheten. Hembudet är aktuellt i två år. Det innebär att fastighetsägaren (hyresvärden) inte får sälja fastigheten till någon annan utan att erbjuda bostadsrättsföreningen att köpa fastigheten till lika villkor. Väljer bostadsrättsföreningen att inte acceptera hembudserbjudandet så är det fritt fram för fastighetsägaren att sälja fastigheten till annan part.

Ett hembud ("förköpsrätt") kan bli inaktuell om fastigheten ägs i ett aktiebolag

Skulle fastigheten ägas av ett aktiebolag så kan hembudet kringgås genom att man säljer aktierna i bolaget. På så sätt byter inte fastigheten ägare, utan den ägs fortfarande av samma aktiebolag, men aktiebolaget byter äger. På så sätt kan fastighetsägaren undvika att ett hembud faller ut.

Hur gör jag för att skicka in ett hembud vid en ombildning?

För att skicka in ett hembud vid en ombildning så behöver ni skicka in en blankett till Lantmäteriet. I denna intygar ni att minst två tredjedelar är medlemmar och har meddelat sitt intresse för ett eventuellt förvärv.