Ombildning

Stadgar för bostadsrättsförening

January 2nd, 2019

Stadgar är bostadsrättsföreningens interna regler och fungerar som ett ramverk för hur föreningen, med dess styrelsen och medlemmar, skall sköta sin verksamhet. Till grund för stadgarna bostadsrättslagen.

Stadgar måste, exempelvis, innehålla:

 • Bostadsrättsföreningens namn
 • Bostadsrättsföreningens verksamhet
 • Styrelsens säte
 • Avgifter som medlemmarna i bostadsrättsföreningen skall betala – exempelvis upplåtelse- och överlåtelseavgift samt hur beräknas.
 • Antal styrelseledamöter och suppleanter samt hur länge uppdraget gäller.
 • Antal revisorer samt ev. suppleanter och hur länge uppdraget gäller.
 • Bostadsrättsföreningens räkenskapsår
 • Dagordning som skall behandlas under ordinarie föreningsstämma
 • Hur kallelse till föreningensstämma sker
 • Hur vinst i bostadsrättsföreningen fördelas och vilken policy som tillämpas
 • Vilka likvida medel som skall avsättas för att säkerställa underhåll av föreningens fastighet
 • Ansvar som föreningen och respektive bostadsrättshavare har avseende underhåll och reparationer
 • Vad som sker med föreningens tillgångar vid eventuell avveckling

Därutöver så kan bostadsrättsföreningens stadgar kompletteras med ytterligare paragrafer för att reglera ytterligare delar av föreningens verksamhet och art. Du kan ladda ned en mall från Bolagsverket på hur stadgarna är utformade här.

Behöver du hjälp med att ta fram stadgar till din bostadsrättsförening? Kontakta oss så hjälper vi dig!