Ombildning

Vad har en ombildningskonsult för arvode?

January 5th, 2019

En ombildningskonsult hjälper fastighetsägare och hyresgäster att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Ombildningskonsultens arvode kan variera och arvodet bestäms ofta utifrån fastighetens storlek, antal lägenheter, vart i ombildningsprocessen man är m.m. Du som anlitar en ombildningskonsult kan i dom allra flesta fall begära ett fast pris – kostnaden är inkluderad i den ekonomiska planen och betalas av bostadsrättsföreningen endast om ombildningen blir av. Det är således ingen kostnad för dig som privatperson eller fastighetsägare.

Vad kostar då en ombildningskonsult?

Utifrån ett schablon kan man säga att det ligger någonstans i snitt mellan 500.000-800.000 för mindre fastigheter och 1 000 000 > för mellanstora fastigheter. För större fastigheter med 50+ lägenheter är kostnaden större. Hos dom allra flesta ombildningskonsulter så ingår alla kostnader i den offererade prislappen. Priset baseras ofta antalet lägenheter, om lokaler finns, vart man befinner sig i processen, förväntad köpeskilling och är en helhetsbedömning baserat på det aktuella projektet. Det kan liknas vid en mäklares arvode.

Exempel på kostnader vid en ombildning:

  • Ombildningskonsultens arvode
  • Fastighetsjurist
  • Lägenhetsvärderingar
  • Intygsgivning av ekonomisk plan
  • Teknisk besiktning av fastigheten
  • Registreringsavgifter
  • Resor och logi

Begär alltid fast pris vid val av ombildningskonsult

En seriös ombildningskonsult offererar alltid ett fast pris där varje moment i ombildningen tydligt framgår.

På Interesta offererar vi alltid ett fast pris, där allting ingår, och tar endast betalt om ombildningen blir av. Under ombildningsprocessen tar vi alla löpande kostnader för att göra det så enkelt som möjligt för dom blivande bostadsrättshavarna och fastighetsägaren.