Ombildning

Nio fakta om ombildning

May 25th, 2019

En ombildning till bostadsrätt är en unik möjlighet för många att kunna köpa sin bostad och inleda en bostadskarriär. Vi är givetvis partiska, men vi anser att alla som bor i en hyresrätt bör pröva lyckan med en ombildning. Speciellt om man ser möjligheten till förbättringar i sin egen bostad men också i den allmänna boendemiljön utöver de ekonomiska fördelarna. Här listar vi nio stycken snabba fakta.

 1. Du köper din bostad till under marknadspris

  En starkt argument för att ombilda är att hyresgästerna erbjuds att köpa sin lägenhet under marknadsvärde. Anledningen är att det handlar om ett helt fastighetsköp och där bostadsrättsföreningen som egen juridisk person betalar en del av köpeskillingen. Detta innebär att man vid en ombildning har säkerhet som man aldrig får den på öppna marknaden, vilket leder oss till punkt två.

 2. Du köper din bostad utan kontantinsats – du behöver alltså inte lägga in pengar

  Eftersom du köper din lägenhet för under marknadsvärde (i genomsnitt 70-80% av vad bostaden är värderad till) så bedömer bankerna att du har tillräckligt med säkerhet i övervärdet; vilket innebär att du får låna till hela beloppet i samband med ombildningen.

 3. Har du en fast inkomst utan anmärkningar får du oftast lån

  Många känner inte till förutsättningarna för att kunna få låna till en bostad och därför låter man osäkerheten begränsa en. Det räcker oftast med att du har en regelbunden och fast inkomst utan större skulder eller betalningsamärkningar för att få lån. Men det handlar givetvis om vilket belopp du avser att låna och hur stor din inkomst per månad är. Låt inte din osäkerhet begränsa dig, oftast går det att hitta lösningar i form av medlånetagare, nischbanker m.m.

 4. Du vet vad du köper – eftersom du redan bor där
  Om du skulle köpa en bostad på den öppna marknaden idag så har du en eller två visningar att bestämma dig. Har du tur så finns det en besiktning på plats, beställd av säljaren. I samband med en bostadsrättsombildning så skall hyregästerna, genom en bostadsrättsförening, anlita en besiktningsman som besiktigar fastigheten för hyresgästernas räkning. Lägg därtill att du redan bor där – du känner till varje vrå av din bostad och det är en trygghet i sig.

 5. Två tredjedelar av alla boenden måste rösta ja – men behöver inte köpa
  För att hyresgästerna, genom bostadsrättsföreningen, skall kunna förvärva fastigheten från nuvarande hyresvärd så måste minst två tredjedelar av alla grannar rösta ja till ett förvärv. Men alla behöver inte köpa sin lägehet vilket leder oss till punkt 6.
 6. Du kan vara positiv till att en bostadsrättsförening tar över – och fortsätta hyra kvar
  Du kan rösta ja till att bostadsrättsföreningen tar över, men fortsätta hyra. Den enda skillnaden är att du fortsätter att hyra av bostadsrättsförening, med precis samma villkor som tidigare och med samma hyra. Hyran kan inte höjas och bostadsrättföreningen kan inte tvinga dig att flytta. Istället kan det bli så att du får en bättre boendemiljö med en bostadsrättsförening som aktivt underhåller och renoverar fastigheten.
 7. Det tryggaste bostadsköpet du kan göra på den öppna marknaden

  I samband med en ombildning får bostadsrättsföreningen en färsk besiktning och en nyutformad ekonomisk plan (“budget”) för dom kommande tio åren som granskats av Boverkets utsedda intygsgivare. I många äldre bostadsrättsföreningar Därutöver så köper du med 20-30% rabatt vilket är ytterligare en säkerhet.

 8. En bostadsrätt är billigare än en hyresrätt

  Den stora skillnaden mellan att hyra sin bostad och äga sin bostad är att det finns ingen som vill tjäna pengar på dig. Bostadsrättsföreningen tar ut en månadsavgift som skall täcka kostnaderna för drift och underhåll av fastigheten, men föreningen skall inte gå med vinst. Det kallas självkostnadprincip, du betalar vad det kostar. En hyresvärd vill alltid säkerställa högsta möjliga hyra för att på så sätt generera avkastning på sin investering. Lägg därtill att du, om du har ett lån, har rätt till årligt ränteavdrag om 30%. Med tiden, i takt med att du amorterar ned ditt lån och bostadsrättsföreningen amorterar sina, så sjunker månadsavgiften och dina lånekostnader.

 9. Ett stort renoveringsbehov kan vara en möjlighet för hyresgästerna
  Bara för att fastigheten man bor i har ett stort underhåll- och renoveringsbehov behöver man inte bli avskräckt. Du tillsammans med dina grannar kommer att, med hjälp av oss, att anlita en besiktningsman som besiktigar fastigheten och utformar en underhållsplan för den blivande bostadsrättsföreningen. Detta är ett förhandlingsunderlag mot hyresvärden när det är dags att diskutera köpeskilling. En plan för hur renoveringsbehovet skall finansieras i den ekonomiska planen; annars kan det inte bli någon ombildning.

Intresserad av en ombildning i din fastighet?

Ring oss på 036 – 29 37 180 eller fyll i formuläret så ringer vi dig!